Hos Leisborn Media finns Sveriges enda auktoriserade swahilitolk.

Tolkning &

översättning

Sveriges enda auktoriserade swahilitolk

Leisborn Media har Sveriges för närvarande enda av kammarkollegiet auktoriserade swahilitolk, Jeanette, plus en av Sveriges få utbildade och godkända swahilitolkar, Martin. Tillsammans utför vi både tolkning, översättning samt undertextning till film och TV. Båda tolkarna har bott i Tanzania och Kenya under mer än tio år. Jeanette är dessutom specialiserad inom swahilidialekterna Bajuni (som talas i sydöstra Somalia) samt Congoswahili. Några av våra tolknings- och översättningskunder är Migrationsverket, Domstolsverket, Polisen, Unicef, och ett antal tolkförmedlingar.

För förfrågningar om tolkning och översättning:

Jeanette 031-494300 eller 070-6555759. Email: jeanette [at] leisbornmedia.se

Kammarkollegiet,

auktorisation och

rättssäkerhet

Att tolkning görs med en tillräcklilgt kvalificerad tolk ger rättssäkerhet. Det säkerställs genom att Kammarkollegiet stipulerar riktlinjerna för godkänd tolkutbildning, och vilka krav som gäller för auktorisation. Se vidare på kammarkollegiets hemsida.
YOUR MEDIA PARTNER  IN GOTHENBURG
Kontoret i Göteborg: Hängpilsgatan 5 426 77 Västra Frölunda
0709-534913 info [at] leisbornmedia.se
Hos Leisborn Media finns Sveriges enda auktoriserade swahilitolk.

Tolkning &

översättning

Sveriges enda auktoriserade swahilitolk

Leisborn Media har Sveriges för närvarande enda av kammarkollegiet auktoriserade swahilitolk, Jeanette, plus en av Sveriges få utbildade och godkända swahilitolkar, Martin. Tillsammans utför vi både tolkning, översättning samt undertextning till film och TV. Båda tolkarna har bott i Tanzania och Kenya under mer än tio år. Jeanette är dessutom specialiserad inom swahilidialekterna Bajuni (som talas i sydöstra Somalia) samt Congoswahili. Några av våra tolknings- och översättningskunder är Migrationsverket, Domstolsverket, Polisen, Unicef, och ett antal tolkförmedlingar.

För förfrågningar om tolkning och översättning:

Jeanette 031-494300 eller 070-6555759. Email: jeanette [at] leisbornmedia.se

Kammarkollegiet,

auktorisation och

rättssäkerhet

Att tolkning görs med en tillräcklilgt kvalificerad tolk ger rättssäkerhet. Det säkerställs genom att Kammarkollegiet stipulerar riktlinjerna för godkänd tolkutbildning, och vilka krav som gäller för auktorisation. Se vidare på kammarkollegiets hemsida.
Kontoret i Göteborg: Hängpilsgatan 5 426 77 Västra Frölunda
0709-534913 info [at] leisbornmedia.se
Hos Leisborn Media finns Sveriges enda auktoriserade swahilitolk.

Tolkning &

översättning

Sveriges enda auktoriserade

swahilitolk

Leisborn Media har Sveriges för närvarande enda av kammarkollegiet auktoriserade swahilitolk, Jeanette, plus en av Sveriges få utbildade och godkända swahilitolkar, Martin. Tillsammans utför vi både tolkning, översättning samt undertextning till film och TV. Båda tolkarna har bott i Tanzania och Kenya under mer än tio år. Jeanette är dessutom specialiserad inom swahilidialekterna Bajuni (som talas i sydöstra Somalia) samt Congoswahili. Några av våra tolknings- och översättningskunder är Migrationsverket, Domstolsverket, Polisen, Unicef, och ett antal tolkförmedlingar.

För förfrågningar om tolkning och

översättning:

Jeanette 031-494300 eller 070-6555759. Email: jeanette [at] leisbornmedia.se

Kammarkollegiet,

auktorisation och

rättssäkerhet

Att tolkning görs med en tillräcklilgt kvalificerad tolk ger rättssäkerhet. Det säkerställs genom att Kammarkollegiet stipulerar riktlinjerna för godkänd tolkutbildning, och vilka krav som gäller för auktorisation. Se vidare på kammarkollegiets hemsida.
YOUR MEDIA  PARTNER  IN GOTHENBURG
Kontoret i Göteborg: Hängpilsgatan 5 426 77 Västra Frölunda
0709-534913 info [at] leisbornmedia.se